1160

TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

 

 

Sendikamız Olağanüstü Genel Kurulu, 23 Aralık 2017 günü saat 09.30’da İçkale Oteli Toplantı Salonunda (Maltepe Mah. GMK Bulvarı No:89 Çankaya-ANKARA) adresinde ekli gündem ile toplanacaktır. 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Aralık 2017 günü aynı yerde ve saatte toplanacaktır.

 

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası 

  Genel Merkez Yönetim Kurulu

 

 

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve Yoklama

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

4- Olağanüstü Gene Kurul toplanmasıyla ilgili gerekçelerin açıklanması

5- Tüzük değişikliği

6- Sendika organlarına aday olacakların tespiti

7- Seçimler

  • Genel Başkan

  • Yönetim Kurulu(3 Asil 4 Yedek)

Başkan Vekili (Asil)

Mali Sekreter (Asil)

Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri (Asil)

  • Denetim Kurulu(3 Asil 3 Yedek)

  • Disiplin Kurulu(5 Asil 5 Yedek)

8- Kapanış