Hukuk

Bu bölümde gerekli Hukuksal dokümanlar ve kanunları bulabilirsiniz. 

 

Icon  Toplu İş Sözleşmesi Fiyat Farkı Yönetmeliği

Icon  Bes uygulama ve yönetmelik

 

IconRadyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri HAKKINDA KANUN