Elazığ Şube

586

Şube Başkanı Ahmet Deniz GÜRTÜRK

Adres
Telefon&Faks
Gsm
Email
Gazi Cad. Nail Bey Mah. Elliler Çarşısı No: 803 Kat: 6 E187  ELAZIĞ
+90 424 238 24 62
+90 549 456 91 14
elazigsube@saglikis.org.tr

Şube Başkanı Ahmet Deniz GÜRTÜRK
Şube Başkan Yardımcısı Mehmet GÜR
Şube Başkan Yardımcısı Ali ÇAKMAK
Şube Sekreteri Güven YÜKRÜK                                                                              
Şube Mali Sekreteri Fırat KAYA

Ali ÇAKMAK
Fuat YETER
Saceddin KARTAL

Hasan POLAT
Gültekin BULUT
Hanifi KURDOĞLU

Yöneti̇m Kurulu Üyeleri̇mi̇zi̇n Malatya Şubemi̇ze Zi̇yaret Ve Firat Ünv. Üyelerle Toplantı Gerçekleşti̇ri̇ldi̇

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Genel Başkan Vekili Sayın Hakan TOY, Genel Mali Sekreteri Doğan ALIÇ, Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Sayın Bülent GÖKMEN ile Hukuk...