Malatya Şube

346

Şube Başkanı Ahmet Deniz GÜRTÜRK

Adres
Telefon
Faks
Email
Gazi Cad. Elliler Çarşısı Kat: 6 No: 187 ELAZIĞ
+90 424 238 24 62
+90 424 238 24 62
malatyasube@saglikis.org

Şube Başkanı Ahmet Deniz GÜRTÜRK
Şube Başkan Yardımcısı Aydın GÜLER
Şube Sekreteri Bayram GÜNBATTI

Ali ÇAKMAK
Fuat YETER
Saceddin KARTAL

Hasan POLAT
Gültekin BULUT
Hanifi KURDOĞLU

Yöneti̇m Kurulu Üyeleri̇mi̇zi̇n Malatya Şubemi̇ze Zi̇yaret Ve Firat Ünv. Üyelerle Toplantı Gerçekleşti̇ri̇ldi̇

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Genel Başkan Vekili Sayın Hakan TOY, Genel Mali Sekreteri Doğan ALIÇ, Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Sayın Bülent GÖKMEN ile Hukuk...