SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YAPMAK İSTEDİĞİ ÜÇ POSTA ÇALIŞMA SİSTEMİ, İŞÇİ BARIŞINI BOZAR

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YAPMAK İSTEDİĞİ ÜÇ POSTA ÇALIŞMA SİSTEMİ, İŞÇİ BARIŞINI BOZAR

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün il müdürlüklerine yazmış olduğu “60438742-929 sayılı işçi çalışma esasları” ile ilgili yazısında belirtiği hususun uygulamaya konulduğu takdirde yaşanabilecek sıkıntıları belirterek, uygulamandan vaz geçilmesi konusunda ilgili genel müdürlüğe resmi yazı yazdık.

Genel Başkanımız Hakan Toy ve Genel Başkan Yardımcımız Adem Sarıçoban imzasıyla gönderdiğimiz yazı yapılmak istenen üç posta çalışma sisteminin işçi barışını bozacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Toplu iş Sözleşmenin Gece dönemi başlıklı 23. maddesinin  (a) bendinde “Akşam saat 20.00’den sabah saat 06.00’ya kadar geçen süre gece dönemidir. 20.00-06.00 saatleri arasında çalışılan süre kadar gece zammı ödenir. Gece döneminde çalışan işçilerin, çalışılan sürelere ait ücretleri %35 (Yüzde Otuz Beş) )zamlı olarak ödenir.” denmektedir.

Bu yazınıza istinaden,  taşranızda bir çok işyerinizde mevcut gece dönemi ödeme ve geriye dönük ödemelerde gece çalışmaları farkları ödenmeyeceği anlaşıldığından ödeme yapılmadığı görülmektedir.

Ayrıca, yeni düzenleme ile üç vardiya sisteminde kurumların Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre “Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.” hükmü de dikkate alındığında;

6645 sayılı Torba Yasa ile 04.04.2015 tarihinde getirilen ek düzenleme ile özel güvenlik görevlileri, turizm ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde bir istisna hüküm getirilerek, işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” cümlesi eklenmiştir.

Özellikle ağır pandemi koşullarında görev yapan ve hiçbir ek ödemeden yararlanamayan işçilerimizin adeta cezalandırıldığı algısı, iş barışı ve ekip ruhuna zarar verecektir.

Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli olması ve çalışma barışının korunması amacıyla, yılların tecrübe birikimiyle oluşan çalışma süresinin korunması işyerlerimiz için daha doğru olacaktır.”

ifadelerine yer verildi.

Fotoğraflar