BAŞKANLARIMIZ, İSTANBUL’DA ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDULAR

BAŞKANLARIMIZ, İSTANBUL’DA ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDULAR

Genel Başkanımız Hakan Toy, Genel Sekreterimiz Doğan Alıç, Genel Başkan Yardımcılarımız Adem Sarıçoban, Osman Çavuş, Süleyman Turgut, İstanbul Şube Başkanlarımız Nedime Mutlu Yıldırım ve Erhan Taş, İstanbul’da özel hastanelerde bulunan üyelerimizi ziyaret ederek, bilgilendirmelerde bulundular.

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi ve Or-ahayım Özel Balat Hastanesi Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden Başkanlarımız, bu hastanede bulunan üyelerimiz ile bir araya gelerek, çalışma hayatında yaşanan güncel gelişmeler, yaklaşan asgari ücret zam pazarlıkları ve işçilerin pandemi süresince yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi vererek, fikir alışverişinde bulundular.

Fotoğraflar