KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖNÜNDE GERİYE DÖNÜK ÖDENMEYEN ÜCRETLERİN ÖDENMESİ İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖNÜNDE GERİYE DÖNÜK ÖDENMEYEN ÜCRETLERİN ÖDENMESİ İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Konya Şube Başkanlığımız, Selçuk Üniversitesi Hastanesinde çalışan üyelerimizin, 15.9.2021 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesinden doğan geriye dönük ücret alacaklarının 63 gündür ödenmediği için Basın açıklaması yaparak işçinin daha fazla mağdur edilmeden ücretlerinin ödenmesi talebinde bulundu.

Selçuk Üniversitesi hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasını Sendikamız adına Konya İl Başkanımız Recep Kaplan yaptı. Açıklamaya Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz ve çok sayıda hastane işçisi üyemiz katıldı.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak, toplu sözleşmelerden doğan ve geriye dönük ödenmelerin yapılmasını talep ettiklerini belirten Recep Kaplan, “Pandeminin kahramanı, değerli sağlık emekçileri; öncelikle pandemi de hayatını kaybeden işçisiyle memuruyla tüm sağlık emekçilerini rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Aziz milletimiz; Bizler başka insanların hayatlarını kurtarmak için kendi hayatından feragat eden sağlık işçileriyiz. Tüm dünya karantinadayken, evinden dışarı çıkamazken biz kaçmadık. İşimizin başındaydık. İnsanlara hayat olmak için canımız pahasına çalıştık.” diye konuştu.

İl Başkanımız Recep Kaplan, “Avrupa Ülkelerinin çoğunda pandemi döneminde sağlık sisteminin çökmesine rağmen, ülkemizde sağlık hizmetlerinde bir aksaklık olmamışsa bunun mimarı işçisiyle memuruyla sağlık ve sosyal hizmetler emekçileridir. Ancak fedakâr sağlık işçileri Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan geriye dönük ücret farklarını 63 gün geçmesine rağmen alamamışlar, mağdur edilmişlerdir. Bugün bu basın açıklamasını yapmamızın sebebi de budur. Bizler haklı olarak geriye dönük ücret farklılıklarımızın ödenmesini istiyoruz. Talebimiz yerine getirilinceye kadar haklı olduğumuz mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Üniversite hastanelerinde işçi maaşlarının genel bütçeden ödenmesi gerektiğine vurgu yapan Kaplan, hatalı meslek kodlarının da bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Video

Fotoğraflar