KADINLARIN HER ALANDA UĞRADIĞI ŞİDDETE, EŞİTSİZLİĞE, TACİZE KARŞI DAHA GÜR SESLE DUR DİYORUZ!

KADINLARIN HER ALANDA UĞRADIĞI ŞİDDETE, EŞİTSİZLİĞE, TACİZE KARŞI DAHA GÜR SESLE DUR DİYORUZ!

Kadınların yaşamın her alanında karşılaştıkları eşitsizliğin ortadan kaldırılması için sendikalara büyük sorumluluk düşmektedir. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası bu sorumluluğunun bilincinde olarak; kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın giderilmesinde kadınların demokratik yapılarda daha çok yer alması gerekliliğine inanmaktadır.

İşkolumuzun yarıdan fazlasını, sendikamız üye sayısının yarısını oluşturan biz kadınların talepleri doğrultusunda Sendikamızın karar mekanizmalarındaki temsilimiz Sendikamız Kadın Komisyonları ile güçlenmektedir.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Kadın Komisyonları olarak diyoruz ki;

-Kriz zamanlarının ilk mağdurları olmayacağız!

-Covid-19 pandemisinin bize dayattığı mağduriyete teslim olmayacağız!

-Gücümüzü, sesimizi, mücadelemizi yan yana durarak büyüteceğiz!

-Yaşamın her alanında karşımıza çıkan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine savaş açtık!

-Toplumsal cinsiyet eşitliği bir lütuf değil haktır ve biz de hakkımızı alacağız!

İşte, evde, sokakta KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDET VE EŞİTSİZLİĞE HAYIR!