SENDİKAMIZDAN İŞÇİNİN HAKKINI GASP EDENLERE TOKAT GİBİ CEVAP

SENDİKAMIZDAN İŞÇİNİN HAKKINI GASP EDENLERE TOKAT GİBİ CEVAP

Bazı kanun tanımazlar, toplu iş sözleşmesi tarafı olan sendikadan istifanın önüne geçmek, sendikamıza üye olanları cezalandırmak için toplu iş sözleşmesinin 58. maddesinde yer alan “Hizmet Zammı” nı üyelerimize uygulatmamaları üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na görüş sorduk. Bakanlık, bu kanun tanımazlara tokat gibi cevap verdi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak toplu iş sözleşmesi tarafı olan sendikaya üye olmayanlara “Hizmet Zamlarının” ödenmemesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 15 Kasım 2021 tarihinde 2655 Sayılı yazımızla başvurarak;

“Toplu iş sözleşmesi tarafı olan sendikadan istifa edilmesine engel olmak için yapıldığını düşündüğümüz toplu iş sözleşmesinin 58.maddesinin dayanışma dilekçesi vererek toplu iş sözleşmesinden yararlanmak isteyen işçilere de uygulanması konusunda Bakanlığınız görüşünün Sendikamıza bildirilmesini” talep ettik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, talebimiz üzerine 29 Kasım 2021 tarihinde “E-98425987-045.02[045.02]-63803” sayılı yazısıyla Sendikamıza görüş bildirmiştir.

Yazımızın ekinde bulunan görüşte özetle şu ifadeye yer verilmektedir:

“Toplu iş sözleşmesinden yararlanma bakımından sendika üyesi olmak suretiyle yararlananlar ile dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlananlar arasında bir ayrım bulunmamakta olup her iki yolu seçen işçilerin de yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinde sağlanan haklardan ayrım gözetilmeksizin faydalanması gerektiği düşünülmektedir.”

Emeğin ve ekmeğin savunucusu Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak, göz göre göre işçinin alın terinin gasp edilmesine ve sendikal menfaatleri uğruna işçinin mağdur edilmesine asla göz yummayız. Her daim işçiden yana duruşumuzla haksızlıklara karşı emekten ve emekçiden yana tavrımızla üyelerimize, işkolu çalışanlarımıza kazandırmaya devam ediyoruz.

Haktan yana görüş bildiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.