EMEĞİMİZİN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

EMEĞİMİZİN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Dünya’da ve Ülkemizde yaygınca kullanılan ve bilinen bir söz vardır. “Sakın 1 çiviyi küçümseme. Bir çivi, bir nalı, nal bir atı, at bir komutanı, bir komutan orduyu, bir ordu koca bir ülkeyi kurtarır.” Aslında herkes bu sözden farklı anlamlar çıkara bilir. Fakat genel kanı ise hayatımızda ve yaptığımız işte kullandığımız en küçük parçanın bile ne kadar kıymetli olduğunu anlatır.

Başka bir bakış açısıyla da olaya bakarsak “Bir zincirin gücü, en zayıf halkasının gücü kadardır.” atasözümüzle de olayın vahametini özetlemiş oluruz. Yani zinciri güçlendirmek istiyorsan aynı şartlarda bütün halkalarına iyileştirme yapılması gerekir.

Ne yazık ki Sağlık Bakanlığımız, özellikle son iki yıldır sağlığın bir ekip işi olduğunu, sağlık halkalarını oluşturanların hepsinin bir amaca hizmet ettiğini bir türlü anlayamadı. Anlamakta istemiyor. Hastanelerde, hastanın nakili olmadan, girişi yapılmadan, hastanın ihtiyaçları karşılanmadan ve hastanın odası temizlenmeden hastanın tedavisinin mümkün olmadığına bir türlü inanmıyorlar. Oysa 2 yıldır devam eden pandemi sürecinde, covid hastalarının odalarını günde 3 defa sağlık işçileri hijyenik hale getirdiler.

Biz sağlık ekip işidir, bir zincirin halkalarıdır derken bunları kastediyoruz. Hekimlerimize verilen ücret bırakın iyi demeyi bizce az bile. Çünkü dünya ortalamasına baktığınızda bu söylediğimizin ne kadar doğru olduğunu anlayacaksınız. Biz buradan şunu diyoruz. İyi güzel hekimlerimiz alsın, hatta çok daha fazlasını hak ediyorlar, alsınlar. Peki ya geride kalan yüzbinlerce sağlık çalışanı. Onların suçu, günahı ne? Bu ayrımcılıkla sağlık hizmetlerine köstek olduğunuzun, çalışanlar arasındaki iş barışının bozulacağının farkında değil misiniz?

Sağlık çalışanları birlikte görev yapan oldukça büyük bir ailedir. Sadece doktorların değil pandemide özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının maaşları iyileştirilmelidir. ADALET bunu gerektirir. Çünkü salgın ayrım yapmıyor. Ekonomik kriz ayrım yapmıyor, ağır çalışma şartları ayrım yapmıyor ama siz ayrım yapıyorsunuz. Bu durum vicdanları da adaleti de yaralar. Bir an önce bu ayrımdan vaz geçin.

Sağlık işçilerini yok sayarak atılan adımlar sağlık sistemine zarar veriyor. Sağlık çalışanları arasında aynı işi yapan, aynı unvana sahip insanlar birbirinden farklı ücretler alıyorlar. Biz alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bu hakkı bize çok görenlerin vicdanına seslenmek istiyorum. Bir sağlık çalışanının, koronavirüse yakalanma oranı normal vatandaşa oranla 10 kat daha fazla. Bir insan, can kurtarmak için can veriyorsa bunun karşılığını ödemek boynunuzun borcudur. Emeğimizim değersizleştirilmesine kimsenin hakkı yok ve buna asla müsaade etmeyeceğiz. Sağlık çalışanları fedakârlık yapıp özveriyle mücadele ediyorsa yetkililerin de ayrım yapmadan fedakârlık etmeleri gerekir.

Bizim mücadelemiz tüm sağlık emekçilerinin hakları içindir. Çünkü biliyoruz ki Sağlık Ekip İşidir. Üniversite Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde hatta ve hatta Özel Hastanelerde de ayrım yapılmadan sağlık emekçilerinin ücreti yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı ve sağlık çalışanları emeklerinin karşılığını almalıdır.