HAK GASPLARINA DUR DEDİK! İŞÇİYE ÖDENMEYEN GECE ZAMLARI İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK

HAK GASPLARINA DUR DEDİK! İŞÇİYE ÖDENMEYEN GECE ZAMLARI İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi’nde gece zamlarıyla ilgili açtığımız davayı kazandık. 81 İl Sağlık Müdürlüğüne geçe zamlarının ödenmesi için gerekçeli kararımızla birlikte yazı gönderdik.

81 İl Sağlık Müdürlüğüne: “Toplu İş Sözleşmesinde ayrı madde ve açıkça yazılı olduğu üzere gece döneminde çalışan işçilerin çalıştıkları sürelere ait ücretleri %35 (yüzde otuz beş) zamlı olarak ödenmesi gerektiği, ödenmeyen ücretler ile ilgili de açılmış davanın lehte sonuçlandığı ve hiçbir şüpheye yer bırakmadığından, Müdürlüğünüz ve bağlı sağlık ünitelerinde çalışan kadrolu işçilere toplu iş sözleşmesinin 23.madde hükümlerinin aynen uygulanması için gerekli talimatın verilmesini” hatırlatan bir yazı yazdık.