EGE ÜNİVERSİTESİNDE ÜYELERİMİZ HAKSIZLIĞA DUR DEMEK İÇİN HAYKIRDILAR

EGE ÜNİVERSİTESİNDE ÜYELERİMİZ HAKSIZLIĞA DUR DEMEK İÇİN HAYKIRDILAR

Ege Üniversitesi’nde çalışan üyelerimiz, Genel Başkan Yardımcımız Adem Sarıçoban öncülüğünde haksızlıklara, ayrımcılığa dur demek ve ödenmeyen haklarının ödenmesi için basın açıklaması düzenlediler.

Basın açıklamamıza Genel Başkan Yardımcımız Adem Sarıçoban, TÜRK İŞ 3. Bölge Temsilcimiz Hayrettin Çakmak ve Ege Üniversitesi Hastanelerinde çalışan Sağlık ve Sosyal Hizmetler işçileri katıldı.

Basın açıklamasının öncesinde kısa bir konuşma yapan TÜRK İŞ 3. Bölge Temsilcimiz Hayrettin Çakmak, pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarının bu haklı mücadelesinde TÜRK-İŞ olarak daima yanlarında olacaklarını ifade etti.

Ege Üniversitesi Hastanelerinde çalışan sağlık işçilerinin hak arayışlarının sonuçsuz kalmayacağını dile getiren Genel Başkan Yardımcımız Adem Sarıçoban, “Ege Üniversitesi Hastanesinde değil yetkili olduğumuz tüm kurumlarda imzaladığımız TİS’lerin her maddesi istisnasız uygulanıncaya kadar ve sağlık çalışanları arasındaki tüm ayrımlar son bulana kadar 81 ilde mücadelemize her alanda devam edeceğimiz” diye konuştu.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçilerinin taleplerini sıralayan Genel Başkan Yardımcımız Adem Sarıçoban, şunları söyledi:

“Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile Ege Üniversitesi Hastanesi arasında imzalan Toplu İş Sözleşmesi geçmişte taşeron çalışma koşulları ve sonrasında 696 KHK‘ın dayattığı düşük ücret politikası sonrası Üniversite Hastanesi ile yapılan Toplu İş sözleşme süreci üyelerimizin talepleri doğrultusunda şekillenmiş Türkiye’de örnek bir Toplu Sözleşme imzalanmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi ile; yevmiye artışı, ikramiye, Ücretli Refakat izni, tüm üyelerimize risk primi, kıdem zammı, yol ücreti, denge ödeneği, Kamu Çerçeve uygulamaları gibi maddi ve özlük haklarda kazanım sağlanmıştır.

Kurumun Taşeron anlayışının devamı olan alışkanlıklarına karşı üyelerimiz ile birlikte mücadele ederek kazanımların uygulanması konusunda birçok yol kat ettik. Son süreçte Kamu Çerçeve Sözleşmesinden doğan geriye dönük ödemeler konusunda Hastane Yönetiminin Mali Sıkıntıları gerekçe göstererek ödemelerin geciktirilmesi, ülkemizde ekonomiden kaynaklanan yaşam koşularının zorlaşması açısından değerlendirdiğimizde üyelerimiz açısından kabul edilecek bir durum değildir.       

 Toplu İş Sözleşmesinde kazanım olarak belirtilen Meslek Kodlanın düzenlenmesi işçinin yaptığı işe uygun meslek kodlarının düzenlenmesi hususunda da gerekli resmi girişimlerde bulunmuş olup ısrarla takipçisi olmaya devam edeceğiz.

SAĞLIK İşçilerinin emeği, en tehlikeli işler kapsamında olan sağlık hizmet alanında çalışmalarına, pandemi koşullarında artan iş yükü ve risklere rağmen, her geçen gün daha değersizleşmektedir.

Son aylarda her yeni güne bir zam dalgasıyla uyanır olduk. Döviz kurundaki ani yükseliş ve dalgalanmalar, hız kesmeyen zamlar, vergi kesintileri emekçiler için hayatı yaşanmaz hale getirdi.

Ülkedeki ekonomik kriz ve enflasyonun aşırı artmasından dolayı ne kadar iyi bir sözleşme yapılsa da artan fiyat artışlarına yetişemez durumdayız.

Pandeminin zor koşullarında çalışmış sağlık emekçilerini krizin derinleştiği şartlarda görmezden gelemezsiniz. Bizler de sağlıkta bu ekibin bir parçası olarak yapılan ek ödemeler ayrımsız tüm sağlık işçilerine de uygulanması açısından taleplerimizi yeniliyoruz. Ayrıştırıcı politikalarınızdan vaz vazgeçin.

Doktorlara uygulanacak ödemeler haklarıdır daha fazlasını hak ediyorlar ama bir gerçek var ki  bizler alanda çalışan hemşire, teknisyen veri kayıt, güvenlik, atölye çalışanı, temizlik personeli, hasta bakım personeli tüm çalışanlar olarak geçinemiyoruz vergide ve ek ödemelerde  adalet istiyoruz.

    TALEPLERİMİZ :

  • Geriye dönük ödemeler bir an önce ödensin
  • Üyelerimizin yaptığı işe uygun Meslek Kodları düzenlensin
  • İş Sağlığı kuralları uygulansın, iş başı kıyafetleri düzenli verilsin
  • 696 Sayılı KHK ile dayatılan zorunlu emeklilik uygulaması iptal edilsin
  • 4/d – 4/b kadrolar da çalışan işçi ve memurların tüm ödemeleri Merkezi Bütçeden sağlansın.
  • Pandemi ödemelerinde işçi memur ayırmadan herkese fark ödensin

Vergiden muaf insanca yaşanacak ücret belirlenmeli

Emekli maaşları insanca yaşamaya yetecek bir ücret olmalı

Elektrik, doğalgaz, gıda başta olmak üzere temel tüketim maddelerinden vergi alınmamalı

Eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetlerin herkes için ücretsiz sağlanmalıdır.

Fotoğraflar