KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ HAKLARININ VERİLMESİ İÇİN BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİLER

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ HAKLARININ VERİLMESİ İÇİN BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİLER

Kocaeli Üniversitesi Hastanelerinde çalışan üyelerimiz, Kocaeli Şubemiz öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasında haksızlıklara, ayrımcılığa dur demek ve ödenmeyen haklarının verilmesi için basın açıklaması düzenlediler.

Açıklamaya Kocaeli Şube Başkanımız Ahmet Bulgurcu, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Meral Oğuz, Murat Güldere, Kocaeli Üniversitesi Baştemsilcisi Mustafa Çalım ve çok sayıda üyemiz katıldı.

Grup adına açıklama yapan Kocaeli Şube Başkanımız Ahmet Bulgurcu, şunları söyledi:

“Sağlık ve sosyal hizmetler bir bütündür ayıramazsınız diyen cefakâr işçi kardeşlerim, buradan yetkililere sesleniyorum bizleri pandemi süresi boyunca 3 yıl ayırdınız. Pandemi ayrım yapmazken sizler maalesef ayırdınız.

Bizler olmadan sağlığın bütünlüğünü sağlayabilir misiniz, empati yapmayı unuttunuz. Sosyal hizmetlerde günlerce kapalı sistem çalıştırdınız. Yıllık izin kullanmak istediğimizde sağlıkçı olarak saydınız ve izin vermediniz. Ücret ödemeye gelince ise sağlıkçı olarak görmeyip sanki fabrika çalışanı gibi sağlığın dışına attınız.

Biz Diyoruz Ki....

Bizler sağlık ve sosyal hizmetler işçisi olarak şoföründen teknikerine, bakım personelinden teknisyenine, temizlik personelinden sekreterine, klinik desteğinden güvenliğine sağlık çalışanı olarak bir ekibin parçalarıyız. İşçiyi memurdan, doktoru sekreterden,  ayırırsanız o ekip çöker. Bizler bir yapbozun parçalarıyız. Birimiz eksik olsa iş yürümez.

Fedakârca cefakârca çalışan çok değerli eli alnı öpülesi çalışma arkadaşlarım.

Bugün burada yapılan haksızlıklara dur demek için sağlık ve sosyal hizmetler işçileri olarak Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası adına toplandık.

Bugünlerde çoğu ilde sendikamız basın açıklamaları yapmaktadır. Biz işçilerin arkasındayız diğer sendikalar nerede.

Türkiye’nin gizli kahramanlarına hakkınız ödenmez dediler gerçekten de ödemediler. Ekmeğimiz için emeğimiz için haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bizleri sadece alkışlayanları bizlerde şimdi alkışlayalım.

Bizler Ne İstiyoruz?

*Bizler ülkenin büyümesinden payımıza düşeni istiyoruz!

*Bizler ayrımcılık istemiyoruz!

* Bizler görev tanımlarımızın net olmasını istiyoruz!

* Bizler mesai ücretlerimizi istiyoruz!

* Bizler dinlenme ve giyinme alanlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz!

* Bizler aslında olması gerekenlerin olmasını istiyoruz!

* Vergide adalet işitiyoruz!

* Bizler ne bir fazla ne bir eksik istiyoruz!

* Hak ettiğimizi istiyoruz!

Basın açıklamamıza destek veren Sağlık Sen, Türk Sağlık Sen’e, Bağımsız Sağlık Sendikası’na, , Sağlık Çalışanları Derneği’ne ve en çok da canı pahasına bu süreçte canla başla sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda çalışan siz değerli işçi emekçi arkadaşlarımıza millet adına teşekkür ediyoruz.