TÜM ÇALIŞANLARIN ASGARİ ÜCRETE KADAR OLAN ÜCRETLERİ VERGİDEN MUAF TUTULMALIDIR!

TÜM ÇALIŞANLARIN ASGARİ ÜCRETE KADAR OLAN ÜCRETLERİ VERGİDEN MUAF TUTULMALIDIR!

2022 yılı için belirlenen asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından net 4.250,00 TL olarak açıklanmıştır. Asgari ücret tespitinde bu yıl ilk defa gelir vergisi ve damga vergisi muafiyeti getirilmiştir. Türk-İş’in masada verdiği mücadele sonucu elde edilen bu kazanımlar gelir vergisinin ne şekilde uygulanacağına ilişkin belirsizlikle gölgelenmeye çalışılmaktadır.

Gelir vergisi ve damga vergisi muafiyeti konusundaki belirsizlikler işçiler arasında huzursuzluk yaratmıştır. Meclise sunulan kanun teklifi sadece asgari ücret alan çalışanların gelir ve damga vergisi muafiyetini öngörmektedir.

Çalışanlar arasında ciddi huzursuzluk yaratacak olan bu tekliften acilen dönülmelidir. Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirleri, gelir ve damga vergisinden muaf tutularak, asgari ücret tutarının üzerindeki ödemeler için vergi alınmalıdır.

Değerli Türkiye Sağlık-İş üyeleri;

Sizlerin yaşadığı sıkıntıların farkında olarak asgari ücrete dair taleplerimizi yeniden dile getirdik. Asgari ücret tespit komisyonunda Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlağın da ifade ettiği üzere tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirlerinin vergiden muaf tutulması için konfederasyonumuz ile birlikte konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Meclisten çıkacak olan kanun üzerine ücret ödemelerinizle ilgili açıklamayı yine sendikamızın sosyal medya hesaplarından duyuruyor olacağız.