İŞ KOLUMUZDAKİ KONULARI DEĞERLENDİRMEK ÜZERE GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ DİDİM’DE TOPLANDI

İŞ KOLUMUZDAKİ KONULARI DEĞERLENDİRMEK ÜZERE GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ DİDİM’DE TOPLANDI

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 18 Eylül 2022 tarihinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşkolunda yaşanan güncel konuları değerlendirmek üzere Aydın’ ın Didim ilçesinde toplandı.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Şube Başkanlarımızın katılımlarıyla gerçekleşen toplantı Genel Başkanımız Hakan Toy’un açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda, Üniversite Hastanelerinin toplu iş sözleşme süreçleri, zorunlu emeklilik, zorunlu emeklilik sonucunda personel eksikliğinden kaynaklanan iş yoğunluğu, sendikamızın örgütlenme çalışmaları, sağlıkta şiddet, seminer programımız, Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda ki tüm konular ele alınarak değerlendirildi.

İş kolumuzda çalışan işçilerin sorunlarının akademik yönden ele alınacağı eğitim seminerimizin detaylarının da belirlendiği Başkanlar Kurulumuzda, İş Kolumuzdaki işçilerin sosyal, ekonomik ve özlük haklarının genişletilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesi için atılacak adımların planlaması yapılarak, çözüme kavuşması beklenen konuların takipçisi olunacağının altı çizildi.

Toplantıda Şube Başkanlarımız bölgelerinde karşılaştıkları sorunları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimize ileterek çözümleri konusunda bilgi istediler. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, ise alanlarıyla bilgi ve tecrübelerini paylaştılar.

Fotoğraflar