TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Ankara Şubesinin Olağan Genel Kurulu 19 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00’ da, Maltepe, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:89, 06570 Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Hotel İçkale Ankarada gerçekleşecektir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Kasım 2022 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Divan Başkanlığının seçimi

3 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

4 - Açılış konuşması

5 - Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Raporlarının Okunması

6 - Raporlar Üzerinde Görüşmeler

7 - Yönetim, Denetim, Disiplin Raporlarının İbrası

8 - Konuşmalar, dilek ve temenniler

9 – Seçimler

           a) Yönetim Kurulu

           b) Denetim Kurulu

           c) Disiplin Kurulu

           d) Üst Kurul Delegeliği

10 – Kapanış