TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

                      TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

          Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İstanbul Şubesinin Olağan Genel Kurulu 25 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’ da, Nazım Erten sokak No:13 34173 Merter-İSTANBUL adresinde bulunan The Green Park Hotel de (Merter) gerçekleşecektir.

          Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1 Ocak 2023 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Divan Başkanlığının seçimi

3 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

4 - Açılış konuşması

5 - Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Raporlarının Okunması

6 - Raporlar Üzerinde Görüşmeler

7 - Yönetim, Denetim, Disiplin Raporlarının İbrası

8 - Konuşmalar, dilek ve temenniler

9 – Seçimler

           a) Yönetim Kurulu

           b) Denetim Kurulu

           c) Disiplin Kurulu

           d) Üst Kurul Delegeliği

10 – Kapanış