ULUSLARARASI BOYUTTA SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER İŞÇİLERİNİN HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ

ULUSLARARASI BOYUTTA SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER İŞÇİLERİNİN HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI)’nin İsviçre’nin Cenevre şehrinde 14-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 31. Dünya Kongresi’ne katılım sağladık.

Gerçekleştirilen kongreye sağlık ve sosyal hizmetler emekçilerini temsilen Sendikamız adına Genel Başkanımız Hakan Toy, Genel Başkan Yardımcımız Adem Sarıçoban ve Sendikamızın Uzmanı Barış Dülger katıldılar.

Ekmeği için alın teri akıtırken vefat eden işçilerin anılmasıyla açılışı yapılan kongrede, son döneme ait küresel ve bölgesel düzeydeki faaliyet raporları ve mali rapor Rosa Pavanelli tarafından delegelere sunuldu.  

Dünyada son yıllarda yaşanan birçok olumsuz gelişmelere atıfta bulunularak kongrenin ana teması “Çoklu Krizler Dünyasında KÂRDAN ÖNCE İNSAN” olarak belirlendi.  Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına Yönelik Bölgesel Güçlendirme, Kamu İşçilerinin Geleceği, Dijitalleşmenin İşçiler ve Ekonomi Üzerine Etkileri, Küresel ve Bölgesel Düzeyde Ayrımcılığın ve Sömürünün Önlenmesi, Sosyal Hizmet İşçileri Özelinde İnsana Yakışır İş ve benzeri konularda paneller düzenlendi. Çeşitli ülkelerden katılan sendika delegeleri bu konulara dair fikirlerini beyan ettiler.

Forum ve panellerin ardından seçilen, yeni dönem Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) Başkanı Britta Lejon ve Genel Sekreteri Daniel Bertossa bu dönem içerisinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler sundular.

Genel Başkanımız Hakan Toy, Genel Başkan Yardımcımız Adem Sarıçoban, PSI yeni Genel Sekreteri Daniel Bertossa’yı özel olarak tebrik ederek, Türkiye’deki sağlık ve sosyal hizmetler iş kolundaki çalışan işçilerin önlerindeki engellerden bahsederek, atılması gereken adımlara dair de istişarelerde bulundular.

Fotoğraflar