TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI OLARAK İŞLENEN SAVAŞ SUÇUNU KINIYORUZ

TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI OLARAK İŞLENEN SAVAŞ SUÇUNU KINIYORUZ

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneğinin (FİLMED) yapmış olduğu basın açıklamasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 64 sağlık emekçisinin şehit olduğu dile getirildi.

FİLMED’ den Dr. İbrahim Bedri yapılan saldırılar sonucunda 64 sağlık personelinin şehit olduğunu, 7 hastane, 21 sağlık merkezi ve 23 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini söyledi. 

Hayatını kaybeden Filistinli doktorlar için saygı duruşunda bulunduktan sonra yapılan basın açıklamasında Dr. İbrahim Bedri, İsrail’in Gazze’de savaş suçu işlediğini ifade etti.

Uluslararası sözleşmeler, Savaş Hukuku ve bütün devletlerin kabul ettiği Cenevre Sözleşmesi’nde;

“Kime hizmet ettiğine bakılmaksızın tıbbi olanaklar ve araçlar korunmalı ve yok edilmemelidir.” “Sivil ya da asker sağlık çalışanlarına saldırılamaz, zarar verilemez.” “Sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmalıdır.” gibi maddeler yer almaktadır. Savaş ortamında sağlık çalışanlarının korunması ve kollanmasını bütün insanlık tarafından kabul edilirken, terör örgütü gibi davranan İsrail ne yazık ki sağlık çalışanlarına saldırmaktan geri durmuyor.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak, insanların sağlığı ve hayata tutunmaları için kendi canlarından vazgeçen sağlık emekçilerine yönelik İsrail’in bu tutumu ve insanlık dışı davranışını şiddetle, nefretle kınıyoruz.