AVRUPA KAMU HİZMETİ SENDİKALARI FEDERASYONU VE MNT SAĞLIK EMEKÇİLERİ ARASINDA BÜYÜK DAYANIŞMA

AVRUPA KAMU HİZMETİ SENDİKALARI FEDERASYONU VE MNT SAĞLIK EMEKÇİLERİ ARASINDA BÜYÜK DAYANIŞMA

Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (The European Federation of Public Service Unions (EPSU) ) emeği, ekmeği ve alın teri için Anayasal hakkını kullanarak sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan sağlık emekçileriyle dayanışma içerisinde olduğunu açıkladı.

EPSU tarafından yazılan dayanışma mektubunda MNT işçilerine destek vurgusu yapılarak, “EPSU, Sağlık İşçilerinin Hakları, İşçi Hakları, Sendikacılık İlkeleri, Adil ve Eşitlikçi Bir Çalışma Ortamını savunma konusundaki çabalarınızda Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’nın her daim yanındadır.” ifadelerine yer verildi.

MNT Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından sendikal haklarını kullandıkları için işten atılan 5 sağlık emekçisi için sendikamızın verdiği mücadeleyi yakından takip ettiklerinin altını çizen EPSU, bünyesinde bulundurduğu 260 sendika, 8 milyon üyesiyle Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasının ve MNT işçilerinin mücadelesinde yanlarında olduklarının vurgusunu yaptı.

İşte EPSU’nun 25 Ekim 2023 tarihinde Sendikamıza göndermiş olduğu dayanışma mektubu:

“EPSU
Brüksel, 25 Ekim 2023
Referans: JWG/cb

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ve Onun Saygıdeğer Üyeleri,
MNT Şirketi ve Neolife Tıp Merkezi çalışanlarının sendikal faaliyetleri nedeniyle işlerine son verildiği ve onları tekrar işe almak için verdiğiniz mücadeleyi öğrendik. Lütfen, Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) olarak, 260'tan fazla sendikada 8 milyon üyesi olan EPSU ve tüm üyelerimizin dayanışmasını kabul edin. Bu mücadelede yanınızdayız.

MNT Şirketi ve Neolife Tıp Merkezi çalışanlarının (MNT Şirketi'nden bir kişi ve Neolife Tıp Merkezi'nden dört kişi) sendikanızın bir parçası olarak örgütlenme haklarını kullanmaları nedeniyle işlerine son verilmesi derin bir endişe kaynağıdır. Bu işverenlerin aldığı kararlar, işçilerin şirketteki durumu iyileştirmek için gösterdiği çabaları zayıflatan bir durumdur. İşçilerin haklarına açıkça bir saldırıdır. Örgütlenme ve ayrımcılık korkusu olmadan sendika üyesi olma hakkı, uluslararası olarak ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından tanınan temel bir insan hakkıdır ve Türkiye tarafından imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir parçasıdır. Sendika üyesi olma hakkı, işçilerin refahını ve çıkarlarını korumak için hayati öneme sahiptir ve sosyal adaleti sağlamak için kilit bir rol oynar. İşte tüm bu nedenlerle sizlerin yanınızdayız.

Sendikanız, iş koşullarının iyileştirilmesi, adil muamele ve hasta bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi için kararlılıkla mücadele etmektedir. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak hem üyeleriniz arasında hem de sağlık sisteminde adalet ve dürüstlüğü savunma konusundaki bağlılığınız takdire değerdir.

Bu zorlu dönemde, işverene karşı dik duran ve işlerini kaybeden cesur işçilere desteğimizi ifade ediyoruz. MNT ve Neolife Tıp Merkezi işverenlerini, işçileri yeniden işe almaya ve işçi temsilcilerinin endişelerini ele almak için yapıcı bir diyaloğa girmeye çağırıyoruz. İşçilerin sendikal faaliyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğramaktan korkmamaları gerekmektedir.

EPSU, Sağlık İşçilerinin Hakları, İşçi Hakları, Sendikacılık İlkeleri, Adil ve Eşitlikçi Bir Çalışma Ortamını savunma konusundaki çabalarınızda Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’nın her daim yanındadır.
Başarılar dileriz.

Dayanışma içinde,

Jan WILLEM”