AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDAN MALUM SENDİKANIN ALGILARINA TOKAT GİBİ GENELGE

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDAN MALUM SENDİKANIN ALGILARINA TOKAT GİBİ GENELGE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan malum sendikanın algılarına tokat gibi genelge ile cevap geldi.

Bakanlık, sendikal faaliyetler ve toplantı yapma özgürlüğüyle ilgili genelge yayınladı. Bu genelgeye göre bakanlıkta yüzde bir ülke barajının üzerinde olan sendikalar, her türlü faaliyette bulunabilecek.

Sendikamızın, Sosyal hizmetler emekçilerinin alın teri ve emeklerini korumak, geliştirmek için 13 Eylül 2023 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapmış olduğu başvuru sonucu Bakanlık tüm kurumlara ilerletilmek üzere genelge yayınlayarak, malum sendikanın, sosyal hizmetler emekçilerine yönelik mobbing ve baskılarına son verdi.

Yayınlanan genelgeye göre şu ifadelere yer verilmekte:

“Bakanlığımızda görev yapmakta olan işçiler ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının toplu sözleşme imzalama yetki barajının üzerinde bulunan aynı zamanda işkolu bakımından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına uygun olarak faaliyet gösteren sendikaların Bakanlığımıza bağlı iş yerlerinde üyelerin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi kapsamında sendikal faaliyetlerde bulunmasında ve bilgilendirme toplantısı yapmasında engel bulunmamaktadır.”

Ayrıca genelgede; “Türk Ceza Kanunu’nun “Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi” başlıklı 118’inci maddesinde: (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ibaresine dikkat çekilmektedir.

Fotoğraflar