Güçlü Anne Güçlü Toplum Ve Gelecek Demektir

Güçlü Anne Güçlü Toplum Ve Gelecek Demektir

Toplumların anını ve yarınını şekillendiren en mukaddes makamlardan biridir annelik.

Toplumların anını ve yarınını şekillendiren en mukaddes makamlardan biridir annelik. Yerkürenin tüm kültürlerinde kıymetli olan annelik, kültür coğrafyamızda övgülerin en kıymetlisine “cennet annelerin ayakları altındadır.” düsturu ile mazhar olmuştur.

Anne, sadece çocuğu değil tüm toplumu ve geleceği inşa edendir. “Bir eliyle beşik sallarken diğer eliyle dünyayı sallayan” annelerimiz her alanında hayatın belirleyici asli unsurudur. Güçlü anne güçlü nesil, güçlü nesil güçlü gelecek demektir.

Annelik, kadını güçlü kılan en soylu eylemlerden biridir. Anneliği ile toplumun can damarlarına kan pompalayan kadınlarımızı baskı, şiddet ve aşağılama ile hayatın dışına iterek esasında kadını değil toplumu zayıflatan her anlayışın sorunlu olduğuna inanıyor, medeniyet kodlarımızdaki “Kadına saygı duyun, çünkü o insanlığın anasıdır.” anlayışının güçlendirilmesi gerekliliğine inanıyoruz.

Anneliğin kariyer planlamasında engel görüldüğü modern anlayış, anneliğin rolünü kavramak ve anlamaktan uzaktır. Oysa bizim inanç ve medeniyetimiz anneliği ulvi bir makama oturtmuştur.

Günümüzde, kapitalizmin tüketim kültürünün aparatı kılınan özel gün anlayışının ötesinde, hayatımıza belirleyici dokunuşlar yapan annelerimize, tek bir günle sınırlandırarak değil, zamanın üstünde bir paye ile kıymet veriyoruz. Bin bir zorlukla hayata gelişimize vesile olan, yaşam boyu hayatımızın her anında emek veren annelerimizin çalışma hayatında güçlendirilmeleri, anneliklerini örselemeyen haklarla donatılması için mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki üretimi mutlaklaştırarak aile kurumunu göz ardı etmek sadece aileyi değil tüm toplumu tahrip edecektir.

Bu vesile ile hayatın tüm güzelliklerine layık olan, baştacımız annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.