Tüketici Fiyat Endeksi Haziran 2019

Tüketici Fiyat Endeksi Haziran 2019

2019 Haziran ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,03 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 15,72 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 19,88 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir. 

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Temmuz 2019 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2019 Haziran ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,03 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 15,72 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 19,88 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Ocak-Haziran 2019 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Haziran 2019 endeks değeri olan 413,63 rakamının, Aralık 2018 endeks değeri olan 393,88  rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 5,01 olmaktadır.

DÖKÜMÜ İNDİR