İlave Tediyenin Ödenme Tarihleri Yayınlandı

İlave Tediyenin Ödenme Tarihleri Yayınlandı

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2019 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 9.8.2019, diğer yarısının 13.12.2019 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Karar 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup bir örneği aşağıda sunulmuştur.

 

Bu vesile ile Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.