Genel Başkanımız Hakan Toy, Türk-İş Olağan Genel Kurulunda Delegelere Hitap Etti

Genel Başkanımız Hakan Toy, Türk-İş Olağan Genel Kurulunda Delegelere Hitap Etti

Genel Başkanımız Hakan Toy, Sendikamızın üye olduğu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ nun (Türk-İş) 23. Olağan Genel Kurulu’ nda Türk-İş Üst Kurul Delegelerine hitap etti.

Ankara’da düzenlenen Türk-İş’in 23. Olağan Genel Kurulu’ a sendikamızdan Genel Başkanımız Hakan Toy’un yanı sıra Genel Sekreterimiz Doğan Alıç, Genel Başkan Yardımcılarımız Osman Çavuş, Süleyman Turgut, Adem Sarıçoban, Adana Şube Başkanımız Mehmet Demirci, Şanlıurfa Şube Başkanımız Ramazan Güneş, Diyarbakır Şube Başkanımız Zülküf Cantürk, Samsun Şube Başkanımız İrfan Kalyoncu katıldılar.

Olağan Genel Kurulda konuşan Genel Başkanımız Hakan Toy, iş kolumuzda ki çalışanların sıkıntılarını ve Türk-İş’ ten beklentilerini dile getirdi.

Türk-İş’in Olağan Genel Kurulunun, işçi hareketine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Genel Başkanımız Toy, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’nın kuruluşundan buyana öncelikle devletinin, milletinin, temsil ettiği üyelerinin ve Türk-İş’ imizin yanında olduğunu belirterek Sendikamızın Kurucusu ve Onursal Genel Başkanı Mustafa Başoğlu’nu, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Genel Başkanımız Hasan Öztürk’ü ve tüm emek şehitlerini rahmetle andı.

Ülkemizin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Genel Başkanımız, “Etrafımız gerçekten ateş ve terör çemberi haline gelmiştir. Rabbim güvenlik güçlerimizi korusun güç versin. Ülkemizin, içerideki hainlere ve dışarıdaki düşmanlara karşı, ortak paydası vatan olan, siyasi güç birliğe ihtiyacı vardır.” dedi.

Emeğin ve alın teriminin korunması için, sendikal güç birliğine ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Genel Başkanımız Hakan Toy, “Sendikamız, 17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşkolunda faaliyet göstermektedir. Sendikamız olarak, çağımızın vebası olan, taşeron köle sistemine karşı ilk mücadeleyi 1999 yılında başlattık. 2000 yılında Türkiye’nin ilk taşeron toplu iş sözleşmesini yüksek hakemden çıkartmayı sendikamız başarmıştır. Maalesef bunun reklamını yeterince ne kendimiz yapabildik, nede Türk -İş’imize yaptırabildik. Daha sonraki yıllarda, kamu hastanelerinde ve huzur evlerinde binlerce üyeye yüzlerce taşeron toplu iş sözleşmeleri çıkartarak kadro yolunda farkındalık ve katkı sağladık. Geçtiğimiz ay ise, KHK’dan kaynaklı yüz binlerce işçimizi ilgilendiren uygulanmayan yüzdelik dilimler ile ilgili sağlık bakanlığında açtığımız davada kesinleşmiş ilk mahkeme kararı çıkarttık ve uygulattık.” diye konuştu.

Genel Başkanımız Hakan Toy, “İşkolları sıkıntıları en fazla bizim işkolumuzda yaşanmaktadır. Türk - İş’e ve bakanlık yetkililerine yazdık ve anlattık. Hastanelerin kapısından girdiğimiz zaman, kapıdaki güvenlikçiler, Savunma Ve Güvenlik İşkolunda, hastabakıcı görevi yapan temizlik personelleri Genel İşler Kolunda, hasta yönlendirme, tıbbi sekreterlerimiz ve klinik destek personellerimiz Ticaret-Büro İşkolunda, ambulans sürücülerimiz Taşımacılık İşkolunda, teknik servis personellerimiz Enerji Ve İnşaat İşkolunda,  diş dental teknisyenlerimiz Metal İşkolunda, yemekhane personellerimiz Konaklama ve Eğlence işkolunda çıkmaktadır.” Şeklinde konuştu.

Hastanelerdeki çalışan sağlık işçilerini, malum konfederasyona kaptırmamak için canla başla TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalara üye yaptıklarını belirten Genel Başkanımız Toy, “2015 yılından sonra bakanlığın işveren beyanına göre işkolu belirlemesinde sürecinde, sadece hasta yönlendirme, ambulans sürücüleri ve klinik destek personellerini alabildik. Buda hastanelerde çalışan işçilerin yüzde 10’u bile değildir. Rahmetli Hasan Başkanımız yıllarca işkolu-işkolu diye diye feryat etti, ama dinletemedi. Başkanım ne dediler diye sorduğumuzda “herkes haklısınız ama alacağınız yok dediler.” diye serzenişte bulunurdu. İşkolları Hasan Başkanı kanser etti. Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Hakan Toy, “24.12.2017 tarihinde ohal kapsamında, 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile taşeron işçilerimizin kadroya geçiş süreci 02 Nisan 2018 tarihi itibari ile başlatılmıştır. İşçilerimize hayırlı olsun. Fakat 696 sayılı KHK ile verilen kadro, işçilerin beklentilerini karşılamamıştır. 696 KHK’nın birçok eksikleri bulunmaktadır. Özellikle; işçiler, kamu sözleşmelerinden mahrum edilmiş, enflasyona ezdirilmiştir. İnsani bir ihtiyaç olan tayin hakları verilmemiştir, zorunlu emekliliğe sevk edilen işçiler 1300-1500 TL’ ye, yani açlığa mahkûm edilmiştir. Kadro kapsamı dışında bira kılarlar, vs.vs. 696 sayılı kararname de, taşerondan geçen işçilerin yetki çoğunluğa dâhil edilip edilmeyeceği konusu da, özellikle muallakta bırakılmıştır. İşkolumuzda yaklaşık 180 bin işçinin kadroya geçmesinden dolayı, bazı malum çevrelerin iştahı kabarmış olacak ki; sendikamızı sıfırlama projesi yürütülmüştür. Sonuçları itibari ile KHK’da belirsizliğin giderilmesi için yasal düzenlemenin acilen yapılmaması durumunda! Özelde sendikamızı, genelde TÜRK-İŞ’ imizi yakından etkilenecek olduğunu, herkese anlattık ama olmadı. Bende yetki-yetki diye diye kanser olursam şaşırmayın. Allah’ın ayeti değil ki değişmesin, KHK daha önce defalarca değiştirilmiştir.” şeklinde konuştu.

TÜRK - İŞ yönetimi olarak, 696 sayılı KHK’da bu konu ile ilgili bir düzenleme yapılabileceğini vurgulayan Genel Başkanımız Hakan Toy, şunları söyledi: “Tabii ki yaptırılabilirdi.  Maalesef olmadı, belki de biz iyi anlatamadık. KHK’daki düzeltilmeyen belirsizlik ile kaldık mı? Yargının eline, yargı sürecinde her zaman samimiyetle yanımızda olan Türk-İş başkanımıza ayrıca teşekkür ederiz. Sonuç olarak maalesef kamu sözleşmesinden yararlanacak sadece 200 üyesi olan bir sendikaya yetkimizi kaybettik. Bu kararla bugün Sağlık-İş, yaklaşık 180 bin işçinin yetkisini kaybetmiş oldu. İnşallah yarın TÜRK-İŞ’te kaybetmez. 2021-2022 yeni yetki sürecinde gasp edilen yetkimizi almak için, teşkilat olarak yeniden yapılanarak mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Taşerondan geçen işçilerin yetki çoğunluğa dâhil edilip edilmeyeceği konusunda, sendikal tavırlarının her zaman net olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Hakan Toy, “Elimizde son kalan üniversite hastanelerinde, bu konuda kendi menfaatleri uğruna aksi görüşte faaliyet gösterenlere karşı, kim olursa olsun, tavrımız bugünde, yarında aynı olacağı herkes tarafından bilinmelidir. Asıl kıyamet 31.10.2020 tarihinden sonra kopacağı aşikârdır. Malum konfederasyonun sinsi işkolu planlarına karşı Türk-İş’ in kararlı ve hazırlıklı olması gerekmektedir. İşkolları yönetmeliğini adil ve hakkaniyetli hale getirmek Türk-İş yönetiminin önceliği olmalıdır” diye konuştu.

Genel Başkanımız Hakan Toy, “31.10.2020’den sonra ne olacak? 696 KHK ile geçenler, sözleşmeden yararlanacak mı? İşkolları ana işkoluna dönecek mi? işkollarının bu şekilde kalması kimin projesidir? Hedefi nedir? Kime hizmet etmektedir. Türk -İş yönetimi olarak ne gibi tedbirler alacağız. Maalesef alanlarda kardeş sendikalarımızın temsilcilerinden, işkolları böyle kalacak gibi farklı şeyler duyuyoruz. TÜRK-İŞ’ in bu konuda tavrı açık ve net olmalıdır. Malum konfederasyon işkollarında fiili durum oluşturmak adına, üniversitelerde İŞ-KUR’ dan alınan yeni vizeli işçilerin işkollarını genel işler işkoluna değiştirerek onlar üzerinden 696 ile geçen işçiler için  yetki istiyor, biran önce tedbir alınmalıdır.2020 yılının hemen başında Türk-İş olarak, tüm sendikalarımızın katkı sunacağı 696 KHK’nın sıkıntıları ile ilgili çalıştay yapılmalıdır. Aksi halde 2021-2022 kamu çerçeveye TÜRK-İŞ’ in oturması maalesef zora girecektir” şeklinde konuştu.

TÜRK-İŞ’ in Olağan Genel Kuruldan daha da güçlenerek çıkması dileğinde bulunan Genel Başkanımız Hakan Toy, “Türk - İş’ imizin Olağan Genel Kurulunda, seçilecek başkan ve yönetime başarılar diliyorum. Türkiye’de Türk-iş var. Emeğimizden de, Vatanımızdan da vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Fotoğraflar