TÜRK –İŞ’İN, 2020 HAZİRAN AYI TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

TÜRK –İŞ’İN, 2020 HAZİRAN AYI TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

2020 Haziran ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,13 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 12,62 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 11,88 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Temmuz 2020 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2020 Haziran ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,13 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 12,62 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 11,88 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Ocak-Haziran 2020 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Haziran 2020 endeks değeri olan 465,84 rakamının, Aralık 2019 endeks değeri olan 440,50  rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 5,75 olmaktadır.

DÖKÜMANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ