İlave Tediyenin Ödenme Tarihleri Yayınlandı

İlave Tediyenin Ödenme Tarihleri Yayınlandı

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 27.07.2020, diğer yarısının 14.12.2020 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Karar 11.07.2020 tarih ve 31182 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup bir örneği aşağıda sunulmuştur.