MALUM SENDİKA YİNE ŞAŞIRTMADI, İŞÇİYİ YİNE MAĞDUR ETTİ…

MALUM SENDİKA YİNE ŞAŞIRTMADI,  İŞÇİYİ YİNE MAĞDUR ETTİ…

Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş Kolunda çalışan işçiler için bugüne kadar elde edilen mali ve sosyal kazanımların tamamını 35 yıllık sendikamızın mücadelesi ve emeği olduğu bütün işçilerimiz tarafından bilinen bir gerçektir. 

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak, Sağlık Bakanlığında 35 yıllık mücadelemiz içinde elde ettiğimiz kazanımlardan biriside geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz İşletme Toplu İş Sözleşmesinin Hizmet Zammı başlıklı 36.maddesinde “Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan teknik elemanlara kariyerlerinin karşılığı emsali memur personele ödenen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve özel hizmet tazminatı tutarı, hizmet zammı net olarak ödenir.” denmektedir.

Ayrıca, teknik elemanlar dışındaki işçilere ise; hiçbir ödemeyi etkilememek kaydı ile her ay aylık çıplak ücretlerinin %13' lük tutan hizmet zammı olarak ödenir” şeklindedir.

Önceki dönem sözleşmelerde teknik personellere ve düz işçilere bu miktarlar brüt olarak ödenirken, 2017-2018 dönem Toplu İş  Sözleşmede sendikamız tarafından Brüt ödenen bu miktar Nete çevirerek büyük kazanım elde edilmiştir.

İlk defa kamuda Toplu İş Sözleşmesi yapan Malum Sendika, Sendikamızın almış olduğu kazanımların üstüne bir kazanım dahi koymamış, hatta daimi tayinlerde 2 yıl bir fiil çalışma şartı  ve becayişlerde  4 yıl geri tayin isteme hakkının gaspına şartına imza atarak kazanımlarımızı geriye götürmüştür.

Malum sendikanın iş bilmezliği nedeniyle işyerlerinde;

Fiilen ve teknik personel kadrosunda çalışan (Röntgen, Radyoloji, Anestezi, Laboratuvar, Bio Medikal, Bilgi İşlem, MR, Skopi ve tüm inşaat bakım onarım tekniker/teknisyen personellere yıllardır uygulanan, kariyerlerinin karşılığı emsali memur personele ödenen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve özel hizmet tazminatı tutarı ödenirken, malum sendikanın bazı işyerlerinde yaşanan sıkıntıları çözmek yerine Sağlık Bakanlığına ödenip, ödenmeyeceğini yazılı olarak sorarak, sözleşmenin 54. Maddesi Uyuşmazlıkları Çözüm Kuruluna taşıyarak tartışmaya açması ve çoğunluğu işverenden oluşan kurulun inisiyatifine bırakması, adeta akıl tutulmasıdır.

Her zaman işçinin emeğinden ve alın terinden yana olan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 30 sayfalık Yargıtay kararları ile birlikte belirttiğimiz tüm teknik personellere Yargıtay kararları doğrultusunda ödemelerin yapılması doğrultusunda yazılı müracaatta bulunduk.

İşçinin Sendikası Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak, konunun yakından takipçisi olacağımızın ve 60 yıllık tecrübe ve deneyimimizle işçimiz haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.

Sendikalar kanununun 39. Maddesi gereği,  mevcut Toplu İş Sözleşmenin  tüm maddelerinden yararlanabilmek için malum sendikaya üye olma şartı yoktur. Toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemek şartı ile işyerinize dayanışma dilekçesi vermek yeterli olacaktır. Bunun için işçi sendikasının onayına gerek yoktur. Takdir işçilerimizindir.

Bize inana bir işçi dahi kalsa, onun haklarını hukuk ve yasal çerçevede savunmaya devam edeceğiz.

 

                                                                                                                                  Yönetim Kurulu

İŞTE BAKANLIĞA YAZDIĞIMIZ YAZI: