ŞUBAT 2021 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

ŞUBAT 2021 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.718,89 TL

  • HAYAT PAHALILIĞI ENFLASYON ARTIŞIYLA DAYANILMAZ NOKTADA…  
  • MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 2,53; ON İKİ AYLIK YÜZDE 20,44 ORANINDA…
  • DÖRT KİŞİLİK AİLENİN GÜNLÜK GIDA HARCAMASI 90 TL
  • DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 2.719 TL, YOKSULLUK SINIRI İSE 8.856 TL
  • BEKÂR BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAM MALİYETİ TUTARI 3.297 TL

Gıda fiyatlarında artış bu ay da devam etti. Dar ve sabit gelirli kesimlerin harcamasında ağırlıklı yer kaplayan gıda harcamasının genel fiyat artışının üzerinde olması “yaşanan enflasyonu” daha da katlanmaz duruma getirdi. Ücretli çalışanlar ile emeklilerinin temel sorunu, elde ettikleri gelirin zorunlu harcamalarını karşılamakta yetersiz kalmasıdır. Özellikle gıda maddeleri fiyatlarında ve genel olarak enflasyonda önlenemeyen artış, hayat pahalılığını dayanılmaz bir noktaya getirdi.  

 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak amacıyla otuz dört yıldan bu yana, aralıksız olarak her ay düzenli bir şekilde “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasını yapmaktadır. Fiyatlar doğrudan piyasadan toplanmaktadır. Çalışma bu yönüyle, resmi kurumlar tarafından açıklanan fiyat verilerinin dışında, tamamıyla bağımsız niteliktedir.

TÜRK-İŞ Araştırmasına göre 2021 Şubat ayında;

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.718,89 TL, 
  • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8.856,31 TL,
  •   Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.296,62 TL oldu.