SAĞLIK İŞÇİLERİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YÖNETİMİNİ TÜHİS’ TEN ÇEKİLMEYE DAVET ETTİ

SAĞLIK İŞÇİLERİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YÖNETİMİNİ TÜHİS’ TEN ÇEKİLMEYE DAVET ETTİ

İstanbul Şubemizin öncülüğünde örgütlenen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan sağlık işçileri, Üniversite Yönetimine TÜHİS’ ten çekilerek, işçilerle Toplu İş Sözleşme görüşmelerini yürütmesi için çağrıda bulundular.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan sağlık işçileri, İstanbul Şube Başkanımız Nedime Mutlu Yıldırım öncülüğünde Üniversite ve Hastane Yönetimine seslerini duyurabilmek için ilk olarak yakalarına Sendikamızın Logosunu takarak farkındalıklarını dile getirdiler.

Daha sonra ise sağlık işçileri, sendikamızın öncülüğünde 15 Nisan Perşembe günü Twitter’ da “#cerrahpaşatühisdençekil” Hashtag ile etkinliği düzenleyerek Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın’a ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen’e TÜHİS’ ten çekilmeleri için çağrıda bulundular.

Twitter etkinliğini devam ettiren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan sağlık işçileri, 16 Nisan Cuma Günü (Bu akşam) 20:30’ dan itibaren “#cerrahpaşatühisdençekil” Hashtag ile bir etkinlik daha düzenleyecekler.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan sağlık işçilerimizin yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Bütün Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş Kolunda çalışan işçilerimizi de desteğe davet ediyoruz.

Fotoğraflar