BAŞKANLARIMIZ, VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ YAVUZER’İ ZİYARET ETTİLER

BAŞKANLARIMIZ, VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ YAVUZER’İ ZİYARET ETTİLER

Genel Sekreterimiz Doğan Alıç, Genel Başkan Yardımcılarımız Osman Çavuş, Adem Sarıçoban, Diyarbakır Şube Başkanımız Zülküf Cantürk, Kurum Temsilcilerimiz Özlem Apaydın, Mustafa Aktaş ve İsmail Kayakeser, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Kamil Yavuzer’i makamında ziyaret ederek, çalışma hayatıyla ilgili konularda fikir alışverişinde bulundular.