Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İstanbul Şubesi
Olağan Genel Kurul İlanı

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İstanbul Şubesinin Olağan Genel Kurulu 25 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’ da, (Millet Caddesi No 186, Topkapı / İstanbul) adresinde bulunan ERESİN HOTELS – TOPKAPI’ da yapılacaktır. 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2 Aralık 2018 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır. 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Divan Başkanlığının seçimi

3 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

4 - Açılış konuşması

5 - Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Raporlarının Okunması

6 - Raporlar Üzerinde Görüşmeler

7 - Yönetim, Denetim, Disiplin Raporlarının İbrası

8 - Konuşmalar, dilek ve temenniler

9 – Seçimler

           a) Yönetim Kurulu

           b) Denetim Kurulu

           c) Disiplin Kurulu

           d) Üst Kurul Delegeliği

10 - Kapanış

asdas