AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLARA MÜJDE

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLARA MÜJDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında günlük 11 saat, gece 7,5 saat üzerinde çalışanlara işveren tarafından ödenmeyen fazla mesai ücretleri ile ilgili Ankara İş Mahkemelerinde ( Ankara 19. İş, 23. İş, 43. İş, 24. İş, 42. İş Mahkemeleri) açılan davalar işçi lehine sonuçlanmıştır. Bu davalardan Ankara 19. İş Mahkemesinin verdiği kararın İstinaf Mahkemesi tarafından ortadan kaldırılarak işçi lehine ve çalışanların Borçlar Kanununa değil İş Kanununa tabi olduğu yönünde karar verilmiştir. Yerel Mahkemelerin kararlarından sonra 2020 yılının Kasım ayından itibaren Bakanlığa yazdığımız yazılara, işverenin “üst mahkemelerde kesinleşmesi halinde yeniden değerlendirileceği” yönünde görüş bildirmesi ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 13.10.2021 tarihli kararı sonrasında Bakanlık ile yapılan yeni görüşmeler neticesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 14.12.2021 tarih ve 2019630 sayılı yazısı ile üyemiz adına kazandığımız mahkeme kararındaki gibi (hesaplamaya birebir uyularak) uygulama yapılması yönünde tüm Bakanlık teşkilatına bildirim yapılmıştır. Bu bildirime göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki tüm çalışanların 4857 sayılı İş Kanununa tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin kararı ve Bakanlık uygulama yazısı eklidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki tüm çalışanlara ve üyelerimize hayırlı olsun.