Sağlık-İş Sendikası Mobbing Şikayet Formu
MOBBİNG BAŞVURUSU İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

AŞAGIDAKİ SORULARDAN SİZE UYGUN OLANLAR HANGİLERİDİR?

Kimler Mobbing yapıyor?

Üstler/amirler tarafından. Eşitler/ İş arkadaşları tarafından. Astlar tarafından.

Mobbing davranışlarından hangisi/leri uygulanmaktadır?

Olumsuz eleştiri/ bağırma/ azarlanma. Sürekli olumsuz eleştirme. Sözlü tehditler (İşten atma, soruşturma açmak). Ölümle tehditler. Yazılı tehditler. Yasal izinlerin gerekçesiz olarak verilmemesi. Jestler/ bakışlar/imalar ile küçümseme. Mesai arkadaşlarının konuşmaması/dedikodu. Sürekli yokmuş gibi davranma. Psikolojik sorunlar varmış gibi davranma. Dini veya siyasi görüşlerle alay etme. Özel yaşamla ilgili alay etme. Görev tanımım dışında işler yaptırma. Özgüvenimi etkileyen işler yaptırma. Projelerimin uygulanması engelleme. Gerekli eğitimlere göndermeme. Kararların sürekli sorgulanması. Cinsel talep nedeni ile Mobbing. Önemli görevlerin verilmemesi. Çeşitli Lakaplar takılması. Özründen dolayı küçümsenme. Davranışların, konuşmaların taklit edilmesi. Sürekli takip edilme. Nitelikler dışında işler verilmesi. Performans notunun/primlerin düşürülmesi. Diğer çalışanların kışkırtılması. İş yükünün arttırılması. Hiç iş verilmemesi. Gereksiz disiplin cezaları verilmesi. Sürekli tutanak tutulması Sürekli soruşturmalar açılması. Sicil notunun haksız yere düşürülmesi. Sürekli görev yerinin değiştirilmesi. Cinsiyet ayrımcılığı. Sürekli olarak geçici olarak görevlendirilme. Özel eşyaların / çekmecelerin karıştırılması. Hafif şiddet uygulanması. Giyim tarzına karışılması. Küfür / hakaret.


Aşağıdaki belirtilerden hangisi/hangileri sizde görülüyor?

Hastalık sayısında artış oldu mu? (Saç dökülmesi, eklem ağrıları, sık grip yada nezle olma, kalp çarpıntıları, mide ağrıları, kabızlık, sebepsiz baş dönmesi, mide problemi, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları.. vb) Bende göremediğim bir hata var mı? vb. şeklinde bir suçluluk hissi yaşıyor musunuz? Zorbaya zarar vermekten korkuyor musunuz? Başarısız olduğunuzu düşünmeye başladınız mı? Mobbing başlangıcından sonra sürekli bir gerginlik ve tahammülsüzlük var mı? Artık çalışmak ya da çalışmamak sizin için bir anlam ifade etmiyor mu? Kâbuslarla uyanma, uykusuzluk gibi sorunlar yaşıyor musunuz? Mobbing başladığı andan itibaren yorgun mu uyanıyorsunuz? Mobbing başladığı andan itibaren iştahınızda artma veya azalma oldu mu? Mobbing başladığı andan itibaren kilo kaybı veya artması oldu mu? Mobbing başladığı andan itibaren psikosomatik yakınmalar olmaya başladı mı? Mobbing başladığı andan itibaren karar vermekte zorlanmaya başladınız mı? Mobbing yapan kişileri cezalandırmak istiyor musunuz? Kendinizi de cezalandırmak istediniz mi? Mobbing başladığı andan önce hiç intihar etmeyi düşündünüz mü? Mobbing başladığı andan itibaren hiç intihar etmeyi düşündünüz mü? Mobbing başladığı andan itibaren birçok durumdan/kişiden şüphe duydunuz mu? Mobbing başladığı andan itibaren karamsarlık yaşamaya başladınız mı? Mobbing başladığı andan itibaren eziklik psikolojisi yaşamaya başladınız mı? Mobbing başladığı andan itibaren yalnızlık duygusu yaşıyor musunuz? Mobbing başladığı andan itibaren herkesten ve her şeyden nefret etmeye başladınız mı? Mobbing başladığı andan itibaren birine sığınma veya yakınlık duyma İsteği olmaya başladı mı? Mobbing başladığı andan itibaren yaşam hevesiniz azaldı mı? Mobbing başladığı andan itibaren cinsel dürtü kaybı oluştu mu? Mobbing başladığı andan itibaren ağlama nöbetleri oluştu mu? Mobbing başladığı andan itibaren antidepresan gibi ilaçlar aldınız mı? Mobbing başladığı andan itibaren uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar oluştu mu? Yaşadığınız sorunu sürekli konuşma isteği oluştu mu? Çorba, kahve ya da çay içerken ellerde titreme oluşuyor mu? Dikkat dağınıklığı var mı? Mobbing başladığı andan itibaren evlilik / nişanlılık ilişkiniz olumsuz yönde etkilenmeye başladı mı? Birlikte yaşadığınız (eş/çocuk/anne vb.) kişilere sorunu taşıyor musunuz? Sorunu taşıdıktan sonra ilişkilerde bozulma oldu mu? Mobbing baskısından dolayı eşiniz ya da siz (boşanma) ayrıldınız mı? Mobbing başladığı andan itibaren alkol bağlılığı oluştu mu ya da artış meydana geldi mi? Mobbing başladığı andan itibaren zararlı olan sigara alışkınlığı oluştu mu ya da tüketimde artış oluştu mu?

Şikâyetleriniz oldu ise kime/kimlere başvurdunuz?

Davranışları yöneltene itiraz ettim. Bir üst amire şikâyet ettim. Kendi Bakanlığıma şikâyet ettim. Alo 170’e şikâyet ettim. TBMM’ye şikâyet ettim. CİMER’e şikâyet ettim. Savcılığa şikâyet ettim. Sendikama müracaat ettim/şikâyet ettim. Kamu Denetçiliği Kurumuna şikâyet ettim. Kamu Etik Kuruluna başvurdum. Türkiye İnsan hakları ve Eşitlik kurumuna şikâyet ettim. Tazminat davası açtım.

Dikkat edilmesi gereken durumlar/ ispatlama.

Yaşadığınız sorunlar/İddiaların ispatlanması gerekmektedir. İddialarınızın aşağıdaki unsurlarla birlikte desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle;

Yazılı belgeler (resmi yazılar, kararlar, tutanaklar, raporlar vb.),

E-mail yazışmaları,

Sosyal Medya yazışmaları (WhatsApp, Facebook, İnstagram vb. yazışmaları),

Yasal Kamera kayıtları/Çekimler (Gizli çekimler kişilik hakkına girmektedir.)

Tanık/lar (Şahit/ler),

Doktor/Hekim raporları,

Günlükler (Yer, tarih, saat, ve “…..” söylenenler olduğu gibi not tutulmalıdır. Bu notlar ikincil delil niteliğindedir.)