Hakan TOY
Genel Başkan
hakantoy@saglikis.org.tr
Özgeçmiş
 
 

Doğan ALIÇ
Genel Sekreter
doganalic@saglikis.org.tr
Özgeçmiş
 

Osman ÇAVUŞ
Genel Başkan Yardımcısı
osmancavus@saglikis.org.tr
Özgeçmiş

Süleyman TURGUT
Genel Başkan Yardımcısı
suleymanturgut@saglikis.org.tr
Özgeçmiş

Adem SARIÇOBAN
Genel Başkan Yardımcısı
ademsaricoban@saglikis.org.tr
ÖzgeçmişNedime MUTLU
Denetim Kurulu

Asiye DURMUŞ
Denetim Kurulu

Meral OĞUZ
Denetim KuruluErol ŞUTANRIKULU
Disiplin Kurulu

Gülay HASTA
Disiplin Kurulu

Fırat KAYA
Disiplin Kurulu

Nejmi UZUN
Disiplin Kurulu

Ahmet KARAKOÇ
Disiplin Kurulu