Hakan TOY
Genel Başkan
hakantoy@saglikis.org.tr
Özgeçmiş
 
 
 

Adem SARIÇOBAN
Genel Başkan Yardımcısı
ademsaricoban@saglikis.org.tr
Özgeçmiş

Osman ÇAVUŞ
Genel Başkan Yardımcısı
osmancavus@saglikis.org.tr
Özgeçmiş

Süleyman TURGUT
Genel Başkan Yardımcısı
suleymanturgut@saglikis.org.tr
Özgeçmiş

İrfan KALYONCU
Genel Başkan Yardımcısı
...
ÖzgeçmişNedime MUTLU
Denetim Kurulu

Asiye DURMUŞ
Denetim Kurulu

Meral OĞUZ
Denetim KuruluErol ŞUTANRIKULU
Disiplin Kurulu

Gülay HASTA
Disiplin Kurulu

Fırat KAYA
Disiplin Kurulu

Nejmi UZUN
Disiplin Kurulu

Ahmet KARAKOÇ
Disiplin Kurulu