Hakan TOY
Genel Başkan
hakantoy@saglikis.org.tr
Özgeçmiş
 
 

Adem SARIÇOBAN
Genel Sekreter
ademsaricoban@saglikis.org.tr
Özgeçmiş
 

Süleyman TURGUT
Yönetim Kurulu Üyesi
suleymanturgut@saglikis.org.tr
Özgeçmiş

İrfan KALYONCU
Yönetim Kurulu Üyesi
irfankalyoncu@saglikis.org.tr
Özgeçmiş

Fırat BAYRAM
Yönetim Kurulu Üyesi
firatbayram@saglikis.org.tr
Özgeçmiş


 

Nedime MUTLU
Denetim Kurulu Başkanı
 

Asiye DURMUŞ
Denetim Kurulu Raportör

Meral OĞUZ
Denetim Kurulu Üyesi


 

Fırat KAYA
Disiplin Kurulu Başkanı
 

Bilal İLKYAZ
Disiplin Kurulu Raportör

Savaş ERDOĞAN
Disiplin Kurulu Üyesi

Ergün DENİZ
Disiplin Kurulu Üyesi

Kudret ATEŞ
Disiplin Kurulu Üyesi