TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ARALIK 2021

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ARALIK 2021

2021 Aralık ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 13,58 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 36,08 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 19,60 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Ocak 2022 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2021 Aralık ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 13,58 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 36,08 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 19,60 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Temmuz-Aralık 2021 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Aralık 2021 endeks değeri olan 686,95 rakamının, Haziran 2021 endeks değeri olan 547,48 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 25,47 olmaktadır.

DÖKÜMANI İNDİRMEK İÇİN "  > " İŞARETE TIKLAYINIZ