KENDİ MENFAATİNİ DÜŞÜNEN YANDAŞ SENDİKADAN, HAKLARINI ARAYAN ÇOMÜ İŞÇİLERİNE PROVAKATİF EYLEM

KENDİ MENFAATİNİ DÜŞÜNEN YANDAŞ SENDİKADAN, HAKLARINI ARAYAN ÇOMÜ İŞÇİLERİNE PROVAKATİF EYLEM

Sendikamızın öncülüğünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde çalışan sağlık emekçileri, alın teri ve emeklerinin karşılığını almak ve Kamu Çerçeve Protokolünün uygulanması için ÇOMÜ Hastanesi önünde oturma eylemi yaptıkları sırada, Öz Sağlık İş Sendikası temsilcileri, sendikamızın eylemini provaka ederek, olay çıkarmaya çalıştılar.

Genel Başkan Yardımcılarımız Adem Sarıçoban ve Süleyman Turgut’un katılımlarıyla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde Kamu Çerçeve Protokolünün uygulanması için basın açıklaması yaptıkları sırada, işçinin emeğini hiçe sayarak yetki derdine düşen Öz Sağlık İş Sendikası temsilcileri, Başkanlarımıza ve üyelerimize sözlü tacizlerde bulundular.

İşçinin alın terinin ve emeğinin karşılığını almak için günlerdir hastane önünde basın açıklamaları ve oturma eylemleri yapan Genel Başkan Yardımcılarımıza ve üyelerimize karşı, işçinin haklarını hiçe sayarak, kendi menfaatini düşünen yandaş sendikanın temsilcilerinin yapmış oldukları davranış sendikal ahlaka ve alın teri mücadelesine yakışmamıştır.

Her seferinde işçinin karşısında olan, işverenin yanında duran yandaş sendikanın yöneticileri ve temsilcileri, işçi için mücadele eden sendikamıza saldırmayı kendilerine şiar edinmişlerdir. Bu sözde sendikanın, sendikal harekete yakışmayan provakatif davranışlarını kınıyor, bu sendikaya en büyük cevabı Sağlık ve Sosyal Hizmetler işçilerinin vereceğine inanıyoruz.

Video

Fotoğraflar