İLAVE TEDİYENİN ÖDENME TARİHLERİ YAYINLANDI

İLAVE TEDİYENİN ÖDENME TARİHLERİ YAYINLANDI

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3’üncü maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 04.07.2022, diğer yarısının 16.12.2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Karar 24.06.2022 tarih ve 31876 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup bir örneği aşağıda sunulmuştur.