GÜNEYDOĞU AVRUPA DELEGE TOPLANTISI, EPSU’NUN ÇAĞRISIYLA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

GÜNEYDOĞU AVRUPA DELEGE TOPLANTISI, EPSU’NUN ÇAĞRISIYLA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

13-14-15 Mart’ta EPSU’nun çağrısıyla İstanbul’da yapılan Güneydoğu Avrupa Delege Toplantısı’na katıldık. Toplantıya Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan ve Türkiye’den çeşitli sendika ve konfederasyonlar katılım sağladı. EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan, Güneydoğu Avrupa Seçim Bölgesi Toplantı Başkanı Razvan Gae, Milos Vlaisavljevic, Agnieszka Ghinararu ve Artem Tidva toplantıyı modere ettiler. Sendikamız adına Genel Başkan Yardımcımız Adem Sarıçoban, uzmanlarımız Barış Dülger ve Özlem Ataş katılım sağladılar.

Toplantı 6 Şubat günü ülkemizde gerçekleşen deprem afetinde kaybettiğimiz yurttaşlarımız için saygı duruşu ile başladı. Toplantının ana başlıklarını şunlar oluşturdu: 2023 Ekim ayında gerçekleştirilecek olan PSI Kongresi’nin ve 2024’te yapılacak olan EPSU Kongresi’nin gündemine dair bilgilendirme, EPSU kadın komisyonu ve gençlik komitelerinin faaliyet raporlarının sunumu, toplantıya katılım sağlayan sendikaların aksiyon raporlarının açıklanması, Türkiye’de meydana gelen depreme ve depremin yarattığı tahribata yönelik bilgi alışverişi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası adına söz alan Genel Başkan Yardımcımız Adem Sarıçoban, deprem afetinden sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin nasıl etkilendiği hakkında bilgi verdi. Sendikamızın deprem bölgelerindeki faaliyetlerini ve doğal afetlere dair hazırladığı projeleri katılımcılara aktardı. Ülkemizde sendikal faaliyetlerin önündeki engellere değinen Sarıçoban; çalışma saatlerinin uzunluğuna, haftalık dinlenme tatillerinin ve yıllık izin sürelerinin yetersizliğine dair sendikaların ve devletin çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı. Bu konuların yanı sıra refakat izninin ve emzirme saatlerinin artırılmasının da elzem konular olduğunu söyledi. Sendikaların örgütlenme aşamalarında yaşadığı zorlukları, bu zorluklar karşısında çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayan genel başkan yardımcımız; son dönemlerde sendikamızın yaptığı faaliyetleri aktardı. Geçtiğimiz yıl 2-3 Aralık’ta EPSU’nun desteğiyle gerçekleştirilen özel sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının örgütlenmesi eğitimi için teşekkürlerini sunan Sarıçoban, özel kurumlarda örgütlenmenin önemini yineledi ve bu örgütlenme sürecinde toplantıya katılan sendika ve konfederasyonlara dayanışma çağrısı yaptı.  Deprem bölgelerine gönüllü olarak giden ve işten çıkarılan işçilerin işlerine iade edilmelerini talep ederek konuşmasını noktaladı.

Toplantıya katılım sağlayan sendika ve konfederasyon temsilcileri kendi iş kollarındaki sendikalarla ilgili bilgiler verdi. Toplantı, EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan’ın katılımcılara teşekkür etmesiyle son buldu.