EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN HAK KAYBI YAŞAMAMASI İÇİN EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NÜ TOPLU İŞ SÖZLEŞME MASASINA DAVET EDİYORUZ

Genel Başkan Yardımcımız Adem Sarıçoban, üniversite hastanesinde çalışan sağlık emekçilerinin hak kaybı yaşamaması için basın açıklaması yaparak Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nü Toplu İş sözleşme masasına davet etti. 

Ege Üniversitesi Hastanesi poliklinikleri önünde basın açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcımız Adem Sarıçoban, “TÜHİS' e yetki vererek Tis görüşmeleri sürecinin dışında sorunlara taca atma ve sürece seyirci kalma çabalarına karşı önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün sözleşme sürecine dahil olmasını ve iş yerine özgü konuların Rektörlükle görüşülüp Toplu Sözleşme Müzakerelerini üyelerimiz lehine sonuçlandırmak için defalarca kez görüşme talebimiz olmasına rağmen net cevap alamadık, çağrılarımız ve görüşme taleplerimiz Rektörlük tarafından karşılıksız bırakılmıştır. Üniversite Rektörlüğünü çağrılarımıza cevap vermeye davet ediyoruz.” çağrısında bulundu.

TÜRK-İŞ İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, TÜRK – İŞ’e bağlı kardeş sendikaların temsilcileri ve çok sayıda Ege Üniversitesinde çalışan sağlık emekçilerinin katıldığı basın açıklamasında Genel Başkan Yardımcımız Adem Sarıçoban, şunları söyledi:

“Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şubesi olarak, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin yetkilendirdiği Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasıyla (TÜHİS) devam etmekte olan yeni dönem Toplu İş Sözleşmemizin “TÜHİS' e yetki vererek Tis görüşmeleri sürecinin dışında sorunlara seyirci kalma çabalarına karşı önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün sözleşme sürecine dahil olmasını ve iş yerine özgü konuların Rektörlükle görüşülüp Toplu Sözleşme Müzakerelerini üyelerimiz lehine sonuçlandırmak için defalarca kez görüşme talebimiz olmasına rağmen net cevap alamadık, çağrılarımız ve görüşme taleplerimiz Rektörlük tarafından karşılıksız bırakılmıştır.

Genel Merkezimiz ve İzmir Şube Yönetimi olarak Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan üyelerimiz adına yoğun çaba harcayarak kazanımla sonuçlandırmaya çalıştığımız Toplu İş Sözleşmesi süreci TÜHİS' toplantılarına katılmayarak süreci tıkanmış, Rektörlüğün, üyelerimizin haklı taleplerinin kulak tıkamasına karşı 13.03.2023 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne sözleşme masasına dahil olması ve sürece katkı sağlaması için Şubemiz Yönetim Kurulu olarak tekrar çağrı yapılmış ancak olumlu bir cevap alınamamıştır.

Tüm bunlar yaşanırken, Ege Üniversitesi Hastanesi Yönetimi bir başka usulsüz uygulamaya daha imza atmış ve Şube Mali Sekreterimiz Nazım ÖZKAN'ın işine hukuksuzca son vererek uzlaşmaz tavrına hukuksuzluğu da eklemiştir.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ve İzmir Şube olarak Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nü sağduyulu davranıp bu hukuksuz ve uzlaşmaz tavırlarından vazgeçmeye Toplu İş Sözleşmesi'ne Ege Üniversitesi Hastanesi sağlık işçileri lehine katkı sağlamaya, işçilerin fiilen yaptıkları işe uygun meslek kodu ve görev tanımlarının ivedilikle uygulanmasına ve şubemiz Mali Sekreteri hakkında verilen usulsüz ihraç kararından bir an önce dönmesi için tekrar çağrıda bulunuyoruz. 

Aksi halde üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Hastane Başhekimliği 17.03.2023 Cuma günü (yarın) saat 17:00'a kadar Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine katkı sağlayacağını açıklamaz ve İzmir Şube Mali Sekreterimiz Nazım ÖZKAN hakkında verilen hukuksuz karardan vazgeçip Pazartesi günü işyerindeki aynı görev yeri ve görevinde işine başlatmaz ise, Sendikamızın almış olduğu karar gereği 20.03.2023 Pazartesi gününden itibaren Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, 

1- Fazla çalışma ve ilave mesai yapılmayacaktır.
2- Meslek kodu ve görev tanımı haricinde işler yapılmayacaktır. 
3- Sivil kıyafetlerle çalışılacaktır. 
4- Ege Üniversitesi Hakkımı ver yazılı kokartlar takılacaktır. 
5- 20.03.2023 pazartesi günü öğle arası Başhekimliğin önünde toplanıp Rektörlüğe yürüyüş yapılacaktır. 
6- Salı günü uluslararası İLO kanunları ve yasal hakkımız olan iş yavaşlatma eylemliliklerine başlanacaktır. 
7- Salı Sabah yarım saat mesaiye geç başlanacak devamında birim bazında iş yavaşlatılacaktır. “

Açıklamanın ardından sağlık emekçileri slogan atarak olaysız bir şekilde dağıldılar.

Fotoğraflar