19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

Bugün Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, çağdaş, laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda attığı ilk adımın 100’ üncü yıl dönümü.

19 Mayıs 1919, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile büyük Türk Milletinin şaha kalkışının, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başladığı tarihtir. 

İşgal altında ki İstanbul’dan yıkık dökük bir gemiyle Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün, tutuşturduğu o kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının üzerinden 100 yıl geçti. Fakat Türk milletinin 19 Mayıs 1919’ da Samsun’da yakılan bağımsızlık ve özgürlük ateşi hala ilk günkü gibi taze ve heyecan doludur. 

Özgürlük ve bağımsızlığın müjdesi olarak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun’da yaktığı istiklal meşalesiyle başlayan direniş, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla büyümüş, bilahare Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlanmıştır. O gün, kuruluş ve kurtuluşun ilk planlı, kararlı adımı atılmıştır.

Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere emanet edilmiştir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, gençlerimizin en büyük görevidir.

19 Mayıs, gençlerimize olan inancımızı pekiştirdiğimizin, istiklalimizin ilelebet olacağını bütün dünyaya bir kez daha gösterdiğimizin, istikbalin ise gençlerimiz eliyle daha güvenli olacağına olan inancımızın tespiti ve tescilidir. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Gençlik, sağlıklı, çevik, cesur yapısı, diri bilinci, yılmayan hevesi, yorulmayan gayreti, coşkun isteği, bitmeyen heyecanı ile millî varlığımızın teminatıdır. Gençler, milletimizin umudu, ülkemizin gücü; taze kanı, yeni sesi, nefesi, enerjisidir. Türkiye’nin atılım coşkusudur, yenilenme isteğidir, hızıdır, hayalidir. Gençlik, dün ve yarın arasında bugün köprüsüdür. Engel tanımaz bir çabayla tarihi, kimlik ve birikimi güncelleyerek, yerelden evrensele taşıyacak olan gençlerimizdir.

19 Mayıs ve İstiklal Harbi’ni zorunlu kılan düşman kuşatması, her dönem değişik yöntem ve araçlar denemiş ama hiç eksik olmamıştır. Bugün ise emperyalizm, özellikle terör üzerinden fiili saldırıların yanı sıra gençliğin ruhunu zehirlemek, ahlakını bozmak, ideallerini çökertmek, onları boş benlikleriyle ufuksuz, inançsız, amaçsız yapmak için yeni yeni söylem, yöntem ve araçlarla her cepheden saldırmaktadır. Millî değerlere aidiyet hisseden herkesin, her kesimin uyanık olması gereken bu ortamda en büyük sorumluluk gençlerimize düşmektedir. Yeni bir kurtuluş müjdesi gibi başarılarıyla gurur duyacağımız gençlik, teröre, yıkıcı, bölücü, sapkın ideolojilere teslim olmadan, öz benliğine ve millî değerlere dayanmalı, sözün ve düşüncenin gücüne inanarak bilmeye, başarmaya odaklanmalıdır. Çünkü bilgi güçtür, sahibini güçlü ve başarılı kılar. Bilgiyi elde edemeyenlerin kazanacakları bir değer olmamıştır, olmayacaktır. Bugün olduğu gibi, gelecekte de bilgili, sağlıklı nesilleri ile gençliğine güvenen, eğitim ve kültür sistemlerini bu hassasiyetle programlayan milletler başarılı olacaktır. Gençlerimiz, 19 Mayıs’ı bu ruha sahip çıkarak anlamalı, anlamlandırmalıdır, tıpkı 15 Temmuz’da yaptığı gibi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak biz de gençlerimize güveniyoruz. Geleceğimiz için, gençlerimiz için öncelikle Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye sahip çıkmak; sorgulayan, eleştiren fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek; onların önlerini açmak ve ülkemizin eğitim kalitesini yükseltmeyi hedeflemek hepimizin önceliği olmalıdır. Şehitlerimizin canlarıyla savundukları bu vatanı, eğitimde, bilimde kaydedeceğimiz üstün başarılarla yeşertip canlandırmayı tarihî bir borç ve yükümlülük biliyoruz. Hayata ve geleceğe daha iyi hazırlanmak için öz güveni yüksek, millî şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek, böyle bir neslin yetişmesine katkı vermek herkesin insani, millî ve tarihî görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve hassaten gençlerimizin 100. yılını kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyoruz.