Yetki Davası Devam Etmesine Rağmen İşçimizi Mağdur Etmedik

Yetki Davası Devam Etmesine Rağmen İşçimizi Mağdur Etmedik

        2019-2020 yıllarını kapsayacak olan yaklaşık 200 bin kamu işçisi (eski kadrolu ve yeni atanan) adına Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Sendikaların yetkili ve örgütlü olduğu işyerlerinde imzalanacak olan Toplu iş Sözleşmelerine esas olmak üzere Bakanlık ile Türk-İş Koordinasyon Kurulu arasında görüşülmek üzere geniş kapsamlı olarak sunulan çerçeve protokol taslağı neticesinde, taraflar arasında 12.08.2019 tarihinde Kamu çerçeve protokolü imzalanmıştır.

      Türk-İş Koordinasyon Kurulunda yer alan Sendikamızın talebi sonucu, Sağlık Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde çalışan işçilerimizin, devam eden yetki davası nedeni ile mağdur olmamaları için, Kamu Çerçeve Protokolünün 2. Maddesine “Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere işbu “Çerçeve Anlaşma Protokolü” ile belirlenen ücret zamları, avans niteliğinde uygulanır. İmzalanacak olan toplu iş sözleşmesi farklarından mahsup edilir.” şeklinde geçici madde konulması sağlanmıştır.

      Konunun önem ve aciliyetine binaen Sendikamız yöneticileri, işveren sendikası, Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile gerekli görüşmeleri yaparak uygulamada yeknesaklığın sağlanması bakımından 20.08.2019 tarihinde Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına uygulamada çıkabilecek sorunların tek elden çözümü ve uygulamayı yapacak birimlere gerekli talimatların verilmesi için ayrı ayrı yazı yazmıştır.

     Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelerde tüm işçilerin avans ödemeleri hakkında yapılacak uygulama usul ve esaslarının Maliye ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına görüş sorularak gelecek cevaba göre gerekli talimatlandırılmaların yapılacağı ifade edilmiştir.  

      Gerek Sendikamız tarafından yazılan yazıların cevapları, gerekse Sağlık Bakanlığının yaptığı yazışmaların cevapları ile ilgili yeni gelişmeler olduğunda teşkilatımıza an itibari ile bilgilendirme yapılacaktır.

Tüm işçilerimizin bilgilerine arz olunur.

                                                                                                                                Yönetim Kurulu