Dünya Tıbbi Sekreterler Günü Kutlu Olsun

Dünya Tıbbi Sekreterler Günü Kutlu Olsun

Ülkemizin her köşesinde görevlerini büyük fedakârlık içinde yapan, Tıbbi Sekreterlerimizin 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü’nü kutlarız.

Sağlık camiasının en önemli mesleklerinden birisi olan Tıbbi Sekreterlerimiz, görevini her türlü özveriyle, sabırla, hoşgörüyle icra etmekteler. Buna karşılık sağlık çalışanları içerisinde görev dışında çalıştırılma ve mali haklarda yaşadıkları kayıplar nedeniyle mağdur olan kesimlerden biriside tıbbi sekreterlerimizdir. Sağlık hizmetlerinin ekip işi olduğu düşünüldüğünde tıbbi sekreterlerin idareler tarafından ısrarla sağlık hizmetlerinin dışına itilmek istendikleri görülmektedir. 

Gece gündüz demeden meslek sevgisinin verdiği yüksek enerji ile çalışan fedakâr, cefakâr, çalışkan Tıbbi sekreterlerin diğer bir sorunu ise Tıbbi Sekreterlerin yapacağı işlerle ilgili başka meslek mensupları görevlendirilmesidir. Böylesine plansız bir istihdam politikası sonucunda da bu işin eğitimini almış gençlerimiz mağduriyet yaşamakta 70 binin üstünde tıbbi sekreter atanmayı beklemektedir. 

Tıbbi Sekreterler atandıktan sonra da farklı idari sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Halen görevde olan Tıbbi Sekreterlerin özlük haklarının iyileştirilmesi kanısındayız. Vatandaşla sürekli iletişim halinde olan Tıbbi Sekreterler, bu nedenle çeşitli hastalık başta olmak üzere, darp v.b. risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Buna rağmen görevlerini özverili bir şekilde ifa ediyorlar. Fakat ne yazık ki yaşadıkları bu haksızlıklar karşısında hala sağlık çalışanı olarak görülmemekteler. Bu olumsuzluklara rağmen ülkesini, milletini, devletini, bayrağını ve görevini seven Tıbbi Sekreterlerimizin tek isteği ise kendi mesleklerini icra edip; sağlık çalışanı olarak görülmek istiyorlar. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak sağlığın bir bütün olduğundan hareketle Tıbbi Sekreterlerinde sağlık çalışanı olarak görülmesini bekliyor ve haklarının savunulması konusunda var gücümüzle mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Tüm tıbbi sekreterlerimizin sorunlarının çözülmesi, taleplerinin gerçekleşmesi ve kamuya daha çok tıbbi sekreter alınması temennisiyle  29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Gününü kutlarız.