İLAVE TEDİYENİN ÖDENME TARİHLERİ YAYINLANDI

İLAVE TEDİYENİN ÖDENME TARİHLERİ YAYINLANDI

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3’üncü maddesine göre 2021 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 16.07.2021, diğer yarısının 17.12.2021 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Karar 07.07.2021 tarih ve 31534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup bir örneği aşağıda sunulmuştur.